Europe, 1988


51. Portofino

A final view of Portofino.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo