Europe, 1988


50. Portofino

The colours of the buildings seem to glow.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo