Europe, 1988


49. Portofino

Another view of spectacular Portofino.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo