Europe, 1988


46. Leaving Santa Margherita for Portofino

Portofino, near Santa Margherita, is reached by ferry.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo